Vlaamse belastingdienst

Verlaagde verkooprechten bij ingrijpende energetische renovaties

Over deze premie:

Als u er zich, bij de aankoop van uw enige eigen woning, toe verbindt om deze ingrijpend energetisch te renoveren, geniet u van een verlaagd tarief op de verkooprechten (registratierechten).

Belangrijkste voorwaarden:

Naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor de enige eigen woning (6 %), moet u bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • als koper verbindt u zicht ertoe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren
  • voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kunt u ook bij ingrijpende sloop- en heropbouwwerken genieten van het verlaagd tarief
  • binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte beschikt u over een energieprestatiecertificaat bouw
  • de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van de Vlaamse overheid of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst.

Aanvraagprocedure:

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast. Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Spreek uw notaris aan over de geplande renovatie, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Premiebedrag:

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de enige eigen woning 5 procent.

De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kon verleden worden.

Voor akten verleden voor 1 januari 2020 bedroeg het tarief 6 procent.

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors