Gasfederatie

Premie voor het vervangen van verwarmingstoestellen op gas

Over deze premie:

De gasfederatie kent een premie toe voor de vervanging van een verwarmingstoestel op gas van minstens 20 jaar oud.

Belangrijkste voorwaarden:

Zowel de oude als de nieuwe installatie moet met aardgas functioneren.

Er liggen meer dan twintig jaar tussen het jaar van installatie van het oude toestel en het jaar van de factuur voor de installatie van het nieuwe toestel.

De installatiefactuur voor het nieuwe toestel is gedateerd na 21 november 2019.

Het toestel dat wordt vervangen is een toestel voor uw centrale verwarming, een warmwatertoestel of een individueel ruimteverwarmingstoestel voor een woongebouw (vrijstaand huis, appartement of een gebouw met meerdere verdiepingen).

Het nieuwe toestel waarvoor de premie wordt aangevraagd moet CE-goedgekeurd zijn voor de Belgische markt.

Het nieuwe toestel moet worden geïnstalleerd door een CERGA-installateur, of door een erkend installateur. Als uw installateur niet CERGA is, moet de aanvrager zijn nieuwe installatie laten controleren door een erkend Belgisch controleorganisme voor de veiligheid van installaties op aardgas.

De aanvrager is een inwoner van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is en eigenaar is van het te vervangen toestel.

Bekijk alle details over de voorwaarden op gas.be, de website van de gasfederatie.

Aanvraagprocedure:

Aanvragen via de website van de gasfederatie.

Premiebedrag:

500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op gas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warmeluchtgenerator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas).

Voor de toestellen met een nominaal vermogen hoger dan 70 kW: 5 euro extra per kW boven de 70 kW met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW).

200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan.

150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming op aardgas (kachel, convector of inbouwhaard); premie per toestel, maximum 3 premies.

Voor dezelfde site zijn twee opties voor het toekennen van premies mogelijk:

  • ofwel wordt er een premie toegekend voor 1 (of 2 in het geval van een cascade) centraal verwarmingstoestel en/of voor een warmwatertoestel
  • ofwel wordt er een premie toegekend voor een gastoestel voor de productie van warm water en/of voor een maximum van 3 toestellen voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of haard).

In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartements-gebouw, wordt er een premie toegekend voor een maximum van 2 nieuwe verwarmingstoestellen (cascade-opstelling van 2 verwarmings-toestellen).

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors