FOD Financiën

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

Over deze premie:

Als uw (privé)woning ouder is dan 10 jaar, kunt u die onder een aantal voorwaarden renoveren tegen het btw-tarief van 6%.

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief krijgen:

Belangrijkste voorwaarden:

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw woning is ouder dan 10 jaar.
  • Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig' gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
  • De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Opgelet: doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal.

Slopen en wederopbouw

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief van 6% krijgen:

  • In een aantal steden geldt het tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in 1 handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
  • Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 is het verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen:
  • die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
  • en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².

Als u niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een sloop- en herbouwpremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en herbouwpremie.

Meer informatie vindt u op de website van de federale overheidsdienst Financiën:

btw-tarief van 6% bij renovatie

btw-tarief van 6% bij afbraak en wederopbouw

Aanvraagprocedure:

Op de factuur moeten alle elementen vermeld worden die de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen.

Hiervoor moet u als bouwheer aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, overhandigen dat de nodige inlichtingen bevat om de factuur met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen opstellen. Hierin moeten zeker de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn opgenomen.

Premiebedrag:

Verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors