Fluvius

Premie voor zonnepanelen

Over deze premie:

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Sinds 1 januari 2021 is er geen terugdraaiende meter meer voorzien voor wie vanaf 1 januari 2021 een installatie op zonnepanelen in gebruik neemt.

Voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die getroffen werden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, wordt onder bepaalde voorwaarden een 'retroactieve investeringspremie' voorzien.

Op vrijdag 4 juni 2021 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring om voor eigenaars van warmtepompen als hoofdverwarming in combinatie met zonnepanelen, bovenop de retroactieve premie voor de zonnepanelen, een bijkomende premie te voorzien. Ook voor eigenaars van microwarmte-krachtinstallaties en kleine windturbines is een retroactieve premie in voorbereiding.

Retroactieve investeringspremie terugdraaiende teller (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

Belangrijkste voorwaarden:

De premie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen en andere rechtspersonen (organisaties, vennootschappen, ….).

De premie geldt enkel voor gebouwen:

 • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen (en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend). Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.

Deze premie is er voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen) met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. De uitbreiding van een bestaande installatie komt niet in aanmerking.

De nieuwe zonnepanelen moeten door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert) op het dak van een gebouw worden geplaatst of gevalideerd.

De zonnepanelen moeten worden geplaatst op een dak van een gebouw. Als het een verwarmd gebouw is, dan moet het dak ook geïsoleerd zijn (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W).

De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.

De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

De premie kan enkel worden toegekend als:

 • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd)
 • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de netbeheerder aangemeld zijn. Op het moment van aanmelding zullen een aantal bijkomende vragen gesteld worden zodat er geen afzonderlijke premieaanvraag ingediend moet worden.

De premie is eenmalig en beperkt:

 • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
 • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van netbeheerder Fluvius.

Aanvraagprocedure:

U kunt deze premie

 • nadat de werken zijn uitgevoerd
 • binnen de 3 maanden na indienstname, bij aanmelding van de installatie
 • online aanvragen bij Fluvius.

Premiebedrag:

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.

Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met 'uitsluitend nachttarief' heeft geen invloed op onderstaande bedragen.

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

 • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Beschermde afnemers

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger.

In 2021 zal de premie 360 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro.

Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors