Fluvius

Premie voor een warmtepompboiler

Over deze premie:

Wie investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan hiervoor een premie aanvragen bij Fluvius.

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is een energiezuiniger dan een elektrische boiler. Als u geen zonneboiler kunt plaatsen of niet aangesloten bent op het gasnet is een warmtepompboiler een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen.

Belangrijkste voorwaarden:

Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest:

 • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2013 werd ingediend.

Vanaf 2021 is de premie geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest:

 • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen (en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend).

Deze premie kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen:

 • met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum
 • met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.

De nieuwe warmtepompboiler wordt geplaatst door een aannemer en beschikt minstens over een Europees productlabel A+.

De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler en enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.

Vanaf 2021:

 • is de premie wel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als het gaat over een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst werd
 • moet de warmtepompboiler een regeling hebben om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van netbeheerder Fluvius.

Aanvraagprocedure:

Online aanvragen (snelste manier) of via het aanvraagformulier op de website van Fluvius.

Premiebedrag:

De premie per woning of wooneenheid bedraagt:

 • met factuurdatum in 2020: 300 euro, maximaal 40% van de factuur
 • met factuurdatum in 2021: 300 euro, maximaal 40% van de factuur
 • met factuurdatum in 2021 + klant met 'uitsluitend nachttarief': 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.per wooneenheid.

 • met factuurdatum in 2020: 360 euro, maximaal 48% van de factuur
 • met factuurdatum in 2021: 360 euro, maximaal 50% van de factuur (geen verhoging voor klanten met uitsluitend nachttarief).

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors