Fluvius

Premie voor een warmtepomp

Over deze premie:

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kunt u daarvoor een premie aanvragen bij Fluvius.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en installateur voor u de warmtepomp laat plaatsen.

Belangrijkste voorwaarden:

Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest:

 • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2013 werd ingediend.

Vanaf 2021 is de premie geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest:

 • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen (en de EPB-aangifte tijdig werd ingediend).

Deze premie kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen:

 • met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum
 • met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.

De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt, of ze moet gecontroleerd worden door een aannemer met een certificaat van bekwaamheid.

De premie geldt enkel voor een nieuwe warmtepomp met een Europees productlabel (van minimum A++ bij geothermisch, minimum A+ bij de andere types).

De warmtepomp moet gebruikt worden voor de verwarming van uw woning en eventueel bijkomend voor sanitair warm water (combiwarmtepomp). De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te verwarmen.

De warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden.

Deze premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van netbeheerder Fluvius.

Aanvraagprocedure:

Online aanvragen (snelste manier) of via het aanvraagformulier op de website van Fluvius.

Premiebedrag:

Het premiebedrag is afhankelijk van de soort warmtepomp:

 • geothermisch: 4.000 euro
 • lucht-water: 1.500 euro
 • hybride lucht-water: 800 euro
 • lucht-lucht: 300 euro.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag verhoogd met 20%. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

De premiebedragen worden verdubbeld als u een warmtepomp plaatst:

 • als vervanging van een bestaande elektrische verwarming op uitsluitend nachttarief
 • in een woning, appartement of appartementsgebouw dat niet aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet.

Vanaf 2021 wordt de premie met 20% verhoogd voor klanten met uitsluitend nachttarief. Deze verhoging is niet cumuleerbaar met de verhoging voor beschermde afnemers.

Bekijk alle details over de premiebedragen op de website van Fluvius.

Interesse? Contacteer ons!

Ben jij op zoek naar een installatie met behulp van deze premie? Twijfel niet om ons te contacteren.

Contacteer Moors